Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle hakukuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Jos hakee apurahaa samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa.

Hakemuksiin tulee liittää anottavan apurahan määrä, yksilöity käyttötarkoitus, mahdollinen tutkimussuunnitelma, hakijan kotiosoite, henkilötunnus, verotuskunta ja pankkitili. Lisäksi matka-apurahahakemuksiin tulee liittää matkan ja majoituksen kustannusarvio.

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuoden 2019 tammikuussa. Apurahaa haetaan lähettämällä apurahahakemus sekä liitteet sähköisesti näiden sivujen kautta.