Esittely

Mercedes Zachariaksen säätiön tuki kohdistuu erityisesti tuotantoeläinten tutkimukseen. Helvi Knuuttilan säätiö tukee laaja-alaisemmin pieneläinklinikan toimintaa, henkilökunnan koulutusta ja pieneläinten tutkimusta. Tutkimuksen kohteina ovat nimenomaan eläinten sairaudet, terveydenhuolto ja hyvinvointi - ei niinkään eläinten käyttö ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen malleina.

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiöllä on vahvat yhteydet eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan: kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat tai ovat olleet tiedekunnan palveluksessa. Säätion ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Ilkka Alitalo ja seuraavana puheenjohtajana professori Hannu Saloniemi vuosina 1998-2007. Taitavan varainhoidon ansiosta säätiön pääoma on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi apurahan saajien määrää on pystytty jatkuvasti lisäämään. Huomattava investointi oli ruotsinkielisen eläinten hyvinvoinnin lahjoitusprofessuuriin osallistuminen vuonna 2007.

Apurahoja jaettaessa priorisoidaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoita, mutta myös muut tutkijat voivat saada rahoitusta. Matka-apurahojen myönnössä asetetaan etusijalle hakijat, joilla on oma esitys kongressissa. Apurahoja jaetaan vuodesta 2010 alkaen kerran vuodessa.

 

Hallitus

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Lisäksi hallituksella on asiamies. Säätiön varat ovat Aktia Yksityispankin hoidossa ja säätiön sijoitustoiminnan asiantuntijana toimii johtaja Jerker Hedman.

   

Rahastot

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö hallitsee Mercedes Zachariassenin, Helvi Knuuttilan, Meeri ja Pentti Suhosen sekä Elintarvikehygienian tutkimusrahaston varoja.

   

Lahjoittajat

Mercedes Zachariassenin rahasto on muodostettu neiti Elfe Mercedes Zachariassenin tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka arvo vuonna 1980 oli 117 967 markkaa. Rahaston tuotto on käytettävä lahjoittajan tahdon mukaisesti kotieläinten sairauksiin kohdistuvan tutkimuksen tukemiseen. Edellä sanottua tutkimusta on eläinsairauksien olemuksen, syntymekanismien ja leviämisen tuntemusta ja selittämistä edistävä tutkimus; eläinsairauksien diagnosointiin ja hoitoon liittyvä tutkimus; sekä ympäristötekijän vaikutusta eläinten terveyteen selvittävä ja ehkäisevä eläinlääketieteen tutkimus.