Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning

Syftet med Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning är att stödja och främja veterinärmedicinsk forskning och utbildning samt praktisk veterinärmedicin och serviceverksamhet med anknytning till denna. Stiftelsen fyller sitt syfte genom att bevilja bidrag och stipendier och på annat sätt stödja forskning och övrig verksamhet inom sitt område.

Stiftelsen grundades 1995.

Kontaktinformation:

Ordförande, Timo Soveri, e-post timo.soveri(at)helsinki.fi

Ombudsman Anne Mikkola, e-post anne.k.mikkola(at)helsinki.fi